توجه:

لطفا قبل از درخواست فیلم و سریال مورد نظر خود به نکات زیر حتما توجه بفرمائید:

1-از درخواست فیلم های غیر مجاز جدا خودداری کنید.

2-در صورت امکان درخواست خود را با جزئیات کامل مطرح کنید.

3-زمان رسیدگی به هر درخواست از یک روز تا حداکثر یک هفته متغیر می باشد,لذا بعد از درخواست خود لطفا صبور باشید.

4-قبل از درخواست خود حتما فیلم مربوطه را در سایت جست و جو کنید و درصورت موجود نبودن آن را درخواست کنید.

5-از درخواست قرار دادن فیلم های ایرانی آن هم به صورت رایگان جدا خودداری کنید.